Remont pokrycia dachowego budynku nr 42 na terenie kompleksu wojskowego Osowiec Twierdza

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485896)

Client
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
State
podlaskie
Address
15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska 70 70
Phone
85 749 88 39
Fax
85 749 88 61
E-Mail
25wog.zamowieniapubliczne@wp.mil.pl
Created
2019-06-12

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ul. Kawaleryjska 70 70 15-601 Białystok podlaskie tel. 85 749 88 39 fax. 85 749 88 61 REGON 20068982800000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont pokrycia dachowego budynku nr 42 na terenie kompleksu wojskowego Osowiec Twierdza

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres przewidzianych robót remontowych obejmuje: 1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów CPV 45111000-4 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo – cementowych, Zagospodarowanie odpadów. 2. Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych CPV 45261000-4 Wykonanie pokrycia dachu blachą trapezową powlekaną, Remont konstrukcji więźby dachowej, Wykonanie obróbek blacharskich. 3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 45310000-3 Wymiana części nadziemnej instalacji odgromowej, Wykonanie pomiarów i badań urządzenia piorunochronnego. UWAGA: Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Przystępując do postępowania „Remont pokrycia dachowego budynku nr 42 na terenie kompleksu wojskowego Osowiec Twierdza” każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: – 5 000,00 zł (słownie: pięć tys. złotych). 1.1. Pra

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information