Dostawa 25 sztuk switchy

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485894)

Client
Izba Administracji Skarbowej w Katowicach
State
śląskie
Address
40-022 Katowice, Damrota 25
Phone
32 2076000,
Fax
32 2076010
www
www.slaskie.kas.gov.pl
E-Mail
kancelaria.ias.katowice@mf.gov.pl,
Created
2019-06-12

Izba Administracji Skarbowej w Katowicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach Damrota 25 40-022 Katowice śląskie tel. 32 2076000, fax. 32 2076010 REGON 10212340000000 www.slaskie.kas.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa 25 sztuk switchy

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 25 sztuk switchy dla Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 5 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 32420000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego Okręgowy Oddział NBP w

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information