Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu pomieszczeń Instytutu Botaniki UJ przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485887)

Client
Uniwersytet Jagielloński
State
małopolskie
Address
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
Phone
124 324 450
Fax
124 324 451
www
www.uj.edu.pl
E-Mail
bzp@adm.uj.edu.pl
Created
2019-06-12

Uniwersytet Jagielloński

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 31-007 Kraków małopolskie tel. 124 324 450 fax. 124 324 451 REGON ---00000000000 www.uj.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu pomieszczeń Instytutu Botaniki UJ przy ul. Gronostajowej 3 w Krakowie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest remont części pomieszczeń parteru i pierwszego piętra budynku biurowo – dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z instalacjami wewnętrznymi, na potrzeby Instytutu Botaniki, ul. Gronostajowa 3 w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik A do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujący

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information