Wywóz odcieków (nieczystości ciekłych) z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485886)

Client
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-893 Bydgoszcz, ul. Prądocińska 28 28
Phone
0-52 52 220 47
Fax
52 3493897
E-Mail
mkuok.bydgoszcz@wp.pl
Created
2019-06-12

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o. o. ul. Prądocińska 28 28 85-893 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. 0-52 52 220 47 fax. 52 3493897 REGON 34037857700000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wywóz odcieków (nieczystości ciekłych) z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Prądocińskiej 28

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wywóz odcieków (nieczystości ciekłych) z Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w ilości łącznej nie większej niż 45.000 m3 (przeciętnie 75m3 /dobę) obejmujący swym zakresem: wypompowanie odcieków ze zbiornika na odcieki, znajdującego się na terenie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., do beczki asenizacyjnej o pojemności nie mniejszej niż 28 m3, transport odcieków do Oczyszczalni Ścieków - punkt zlewny Oczyszczalnia Ścieków Fordon lub innej, wskazanej w wydanej dla Zamawiającego i obowiązującej każdocześnie w trakcie realizacji zamówienia decyzji- pozwolenie wodnoprawne i zrzut odcieków (bez kosztów przyjęcia odcieków na oczyszczalni)., w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90410000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information