DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WRAZ ZE SZKOLENIAMI ZGODNIE Z PROJEKTEM „ROZBUDOWA E-USŁUG DLA PACJENTÓW WZLP W OLSZTYNIE”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485883)

Client
Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
State
warmińsko-mazurskie
Address
10-228 Olsztyn, Aleja Wojska Polskiego 35
Phone
089 6785353, 6785300
Fax
896 785 300
www
www.wzlp.pl
E-Mail
wzlp@polbiznes.com
Created
2019-06-12

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Aleja Wojska Polskiego 35 10-228 Olsztyn warmińsko-mazurskie tel. 089 6785353, 6785300 fax. 896 785 300 REGON 29548400000000 www.wzlp.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WRAZ ZE SZKOLENIAMI ZGODNIE Z PROJEKTEM „ROZBUDOWA E-USŁUG DLA PACJENTÓW WZLP W OLSZTYNIE”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze szkoleniami na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie" nr RPWM.03.02.00-IZ.00-28-001/18 z dnia 28.03.2019 roku w ramach Osi Priorytetowej 3 - „Cyfrowy region". Działania 3.2 - „E-zdrowie", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 1. Część I: Licencja systemu bazodanowego z migracją obecnego środowiska bazodanowego. Część II: Klimatyzator. Część III: Licencje dostępowe do serwera dla użytkowników. System archiwizacji i backupu danych. Serwer aplikacyjny z licencją systemową. Serwer bazodanowy. Macierz z dyskami. Zasilacz UPS do serwerów. Przełącznik SAN. Szkolenia dla 2 osób. 2. Opis przedmiotu zamówienia szczegółowo określa załącznik nr 5 do SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 48000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: IX. Wymagania dotyczące wadium (dotyczy części I i III). 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I - 3 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). Część III - 10 000,00 zł (słownie: szesnaści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadiu

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information