Przebudowa trzech dróg leśnych i składnicy drewna na terenie Nadleśnictwa Ujsoły

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485882)

Client
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły
State
śląskie
Address
34-371 Ujsoły, ul. Św. Huberta 2
Phone
338 647 352
Fax
338 647 580
www
www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly
E-Mail
ujsoly@katowice.lasy.gov.pl
Created
2019-06-12

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ujsoły ul. Św. Huberta 2 34-371 Ujsoły śląskie tel. 338 647 352 fax. 338 647 580 REGON 71001978000000 www.katowice.lasy.gov.pl/ujsoly

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa trzech dróg leśnych i składnicy drewna na terenie Nadleśnictwa Ujsoły

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie trzech dróg leśnych oraz składnicy drewna na terenie Nadleśnictwa Ujsoły zgodnie z Dokumentacją projektową, w tym: Projektami budowlanymi, STWiOR oraz Przedmiarami robót w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów, tj. eksploatacji dróg leśnych oraz składnicy drewna zgodnie z ich przeznaczeniem. Roboty budowlane objęte dokumentacją techniczną nie wymagają decyzji pozwolenia budowlanego. 2. Przedmiotem zamówienia podzielony jest na cztery części – zadania: 2.1. Część 1 zamówienia – Przebudowa drogi leśnej „Dylówka” w Soblówce w leśnictwie Morgi Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała przebudowę odcinka drogi o długości 870 mb i szer. 2,70 m. 2.2. Część 2 zamówienia – Przebudowa drogi leśnej nr 32 w Glince w leśnictwie Glinka Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała przebudowę drogi na odcinku 0+025-0+145 oraz drogi bocznej w km 0+072 na odcinku 20,0m, przebudowę istniejących rowów oraz przepustu w km 0+072. Całkowita długość odcinka do przebudowy to 120,00 b. 2.3. Część 3 zamówienia – Przebudowa drogi leśnej nr 36 w Soblówce w leśnictwie Cicha Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała przebudowę odcinka drogi o długości 1 551 mb i szer. 2,70 m. 2.4. Część 4 zamówienia - Przebudowa składnicy drewna w leśnictwie Bendoszka Realizacja przedmiotu zamówienia będzie obejmowała przebudowę składnicy drewna o wymiarach 21,0 m x 30,0 m.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości odpowiednio dla części zamówienia: Część 1 zamówienia – Przebudowa drogi leśnej „Dylówka” w Soblówce w leśnictwie Morgi - 14 000,00 złotych, Część 2 zamówienia – Przebudowa drogi leśnej nr 3

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information