Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485881)

Client
Brzeskie Centrum Medyczne
State
opolskie
Address
49-301 Brzeg, ul. Mossora 1
Phone
774 446 521
Fax
774 446 522
www
http://bcm.brzeg-powiat.pl/
E-Mail
zozbrzeg@pro.onet.pl
Created
2019-06-12

Brzeskie Centrum Medyczne

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Brzeskie Centrum Medyczne ul. Mossora 1 49-301 Brzeg opolskie tel. 774 446 521 fax. 774 446 522 REGON 31343700000000 http://bcm.brzeg-powiat.pl/

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią formularze cenowe – załączniki nr 2.1 – 2.7 do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego http://bcm.brzeg-powiat.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ. 2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w:  Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 175),  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.);  DYREKTYWIE RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dz. U. UE. L. z 1993 r. Nr 169, str. 1 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności. Ponadto Wykonawca winien dysponować formularzem Powiadomienia/Zgłoszenia/Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 175). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia: Pakiet nr 1 – Dostawa środków higieny dla pacjentów i personelu, w tym środków dla Bloku Operacyjnego, Odziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni – wg załącznika nr 2.1 do SIWZ; Pakiet nr 2 – Dostawa profesjonalnych środków czystości do systemów automatycznego dozowania - wg załącznika nr 2.2 do SIWZ; Pakiet nr 3 – Dostawa czyściwa medycznego - wg załącznika nr 2.3 do SIWZ; Pakiet nr 4 – Dostawa proszku do pralnicy MIELE- wg załącznika nr 2.4 do SIWZ; Pakiet nr 5 – Dostawa środków dezynfekcyjnych do Endoskopii - wg załącznika nr 2.5 do SIWZ; Pakiet nr 6– Dostawa środków czystości do ogólnego stosowania - wg załącznika nr 2.6 do SIWZ; Pakiet nr 7 – Dostawa środków czystości do automatycznego dozowania i stosowania w zmywarkach kuchennych - wg załącznika nr 2.7 do SIWZ;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39800000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information