„Zabudowa zapadlisk na wałach rzeki Wirowa”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485880)

Client
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
00-844 Warszawa, Grzybowska 80
Phone
713 378 800,
Fax
713 285 048
www
www.wodypolskie.bip.gov.pl/
E-Mail
zamowienia@rzgw.wroc.pl,
Created
2019-06-12

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Grzybowska 80 00-844 Warszawa dolnośląskie tel. 713 378 800, fax. 713 285 048 REGON 36830257500000 www.wodypolskie.bip.gov.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Zabudowa zapadlisk na wałach rzeki Wirowa”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zabudowa zapadlisk na wałach rzeki Wirowa. Zakres ww. robót budowlanych obejmuje m. innymi: 1) Ręczne usunięciu warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus bez darni. 2) Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III. 3) Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III. Zakup ziemi przez wykonawcę na uzupełnienie brakującej ziemi po wykopie i zagęszczeniu ziemi. 4) Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5 t (krotność 20). 5) Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV. 6) Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV. 7) Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie, kategoria gruntu I-III. 8) Wzmacnianie powierzchni skarp po zabudowie nor geowłókninami, sposób ręczny, geowłóknina – ułożenie biowłókniny z przybiciem kołkami. 9) Przykrycie biowłókniny 5 cm warstwą humusu – skarpa i korona. 10) Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30 cm z humusem w miejscu nawiązania biowłókniny z korpusem wału.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45246400-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information