Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475585)

Client
Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"
State
podkarpackie
Address
36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 16
Phone
0-17 230 12 10
Fax
0-17 230 12 10
www
http://www.dolinastrugu.pl/
E-Mail
strug@intertele.pl
Created
2019-05-15

Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu"

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" ul. Myśliwska 16 16 36-030 Błażowa podkarpackie tel. 0-17 230 12 10 fax. 0-17 230 12 10 REGON 69035102100000 http://www.dolinastrugu.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pod nazwą: Rozbudowa budynku szkoły branżowej Centrum Edukacji Ekologicznej Polski Wschodniej w Chmielniku o skrzydło internatu i łącznik, niezbędna przebudowa oraz nadbudowa fragmentu części istniejącej (gmina Chmielnik, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie). 2) Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Chmielnik, działka nr ewidencyjny 708/10, 707/2 , gmina Chmielnik, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. 3) Projektowana inwestycja polega na: a) rozbudowie istniejącego budynku szkoły w kierunku wschodnim o skrzydło internatu, połączenie komunikacji nowej części z istniejącą za pośrednictwem istniejącego łącznika który wymaga także przebudowy oraz nadbudowy w celu umożliwienia połączenia komunikacji obiektów na wszystkich użytkowych kondygnacjach, b) przebudowie oraz nadbudowie części istniejącej budynku szkoły poprzez budowę szybu i montaż dźwigu osobowego dla umożliwienia komunikacji i dostępu osobom niepełnosprawnym oraz przebudowę układu komunikacji c) przeznaczeniu strychu części istniejącej na cele edukacyjne i mieszkalne 4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji technicznej (załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45200000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Nie dotyczy.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information