„Zarządzanie projektem pod nazwą Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475583)

Client
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
State
mazowieckie
Address
05-462 Zagórze, gm. Wiązowna
Phone
22 7733324
Fax
22 7733323
www
www.centrumzagorze.pl
E-Mail
zamowienia@centrumzagorze.pl
Created
2019-05-15

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością gm. Wiązowna 05-462 Zagórze mazowieckie tel. 22 7733324 fax. 22 7733323 REGON 14201167000000 www.centrumzagorze.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Zarządzanie projektem pod nazwą Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: „Zarządzanie projektem pod nazwą Modernizacja i rozbudowa budynku w Warszawie przy ul. Koszykowej 79A na potrzeby Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71630000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w polskiej walucie, w wysokości– 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych), Wadium będzie można wnieść w jednej lub kilku następujący formach: 1) pieniądzu w formie przelewu banko

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information