Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (IV postępowanie)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475580)

Client
Wojewódzki Szpital Zespolony
State
mazowieckie
Address
09-400 Płock, ul. Medyczna 19
Phone
024 3646105, 3646330
Fax
243 646 101,36
www
www.wszplock.pl
E-Mail
i.sadowska@wszplock.pl
Created
2019-05-15

Wojewódzki Szpital Zespolony

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Medyczna 19 09-400 Płock mazowieckie tel. 024 3646105, 3646330 fax. 243 646 101,36 REGON 65007000000000 www.wszplock.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych wytworzonych przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku (IV postępowanie)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodach: 18 01 02, 18 01 03, 18 01 82, 18 01 08, 18 01 09 pochodzących z działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku o szacunkowej ilości ok. 210 Mg w okresie 12-m-cy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie: 7.000,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1. w pieniądzu prz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information