Materiały edukacyjne do realizacji Programu dla szkół

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475578)

Client
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
State
mazowieckie
Address
01-207 Warszawa, Karolkowa 30
Phone
22 661-72-72
www
http://bip.kowr.gov.pl/
E-Mail
ar.andrzejewski@arr.gov.pl
Created
2019-05-15

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Karolkowa 30 01-207 Warszawa mazowieckie tel. 22 661-72-72 REGON 367849538 http://bip.kowr.gov.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Materiały edukacyjne do realizacji Programu dla szkół

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie materiałów edukacyjnych, tj.: 1) dwóch filmów edukacyjnych, 2) oraz zestawu scenariuszy zajęć wraz z materiałami pomocniczymi, wspierających realizację działań edukacyjnych przez szkoły podstawowe uczestniczące w unijnym Programie dla szkół oraz projektu graficznego szablonu podstrony do zaimplementowania go przez KOWR jako podstrony na stronie internetowej www.kowr.gov.pl, na której zamieszczone zostaną przygotowane przez Wykonawcę materiały. Działania edukacyjne stanowią obok dostaw produktów jeden z głównych obowiązkowych elementów programu mających zapewnić jego skuteczność w osiąganiu założonych celów, tj. przede wszystkim promowania zdrowej diety bogatej w owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne poprzez zwiększenie udziału ww. produktów w codziennej diecie dzieci oraz zainteresowanie dzieci ich pochodzeniem, uprawą i produkcją. Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. poz. 1468), w ramach programu dzieci z grupy docelowej, tj. klas I-V szkoły podstawowej, otrzymują trzy razy w tygodniu owoce i warzywa oraz mleko i produkty mleczne, oraz uczestniczą w realizowanych przez szkoły działaniach edukacyjnych, ściśle powiązanych z programem i jego celami. Zasady i zakres realizacji przez szkoły działań edukacyjnych określone są w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz.U. poz. 1659 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem MEN. Realizacja przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę obejmuje następujące etapy: 1) opracowanie koncepcji materiałów edukacyjnych, w skład których wchodzą: a) 2 filmy edukacyjne dla dzieci, o wiodącej tematyce dotyczącej pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz produkcji mleka i produktów mlecznych, w tym produktów regionalnych i ekologicznych, b) 2 zestawy scenariuszy zajęć wraz z materiałami pomocniczymi (np. karty pracy ucznia, dodatkowe pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjne do wykorzystania w szkole lub w domu); 2) wykonanie ww. materiałów wraz z projektem graficznym szablonu podstrony do zaimplementowania go przez KOWR jako podstrony na stronie www.kowr.gov.pl, na której zamieszczone zostaną przygotowane przez Wykonawcę materiały, przekazanie Zamawiającemu w formie plików elektronicznych ww. materiałów oraz projektu graficznego szablonu podstrony wraz z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 92312212-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: W niniejszym postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Sposób wniesienia i inne wymagania dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information