„Przebudowa dróg gminnych nr 120592K ul. Fabryczna w Wolbromiu w km 0+000 - 1+103 i nr 120552K ul. Sportowa w Wolbromiu w km 0+000 - 0+182”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475574)

Client
Gmina Wolbrom
State
małopolskie
Address
32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1
Phone
32 6442304, 6442320
Fax
32 6442288
www
www.wolbrom.pl
E-Mail
zamowienia@umigwolbrom.pl
Created
2019-05-15

Gmina Wolbrom

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wolbrom ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom małopolskie tel. 32 6442304, 6442320 fax. 32 6442288 REGON 27625805500000 www.wolbrom.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Przebudowa dróg gminnych nr 120592K ul. Fabryczna w Wolbromiu w km 0+000 - 1+103 i nr 120552K ul. Sportowa w Wolbromiu w km 0+000 - 0+182”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych nr 120592K i 120552K w miejscowości Wolbrom, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni mineralno-bitumicznej, podbudowie, chodników i kanalizacji deszczowej. Przedmiot zamówienia obejmuje: przebudowę nawierzchni, budowę sieci, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, przebudowę chodnika i zjazdów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pie

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information