„Remont dachów Komisariatów Policji w Józefowie i w Markach”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475573)

Client
Komendant Stołeczny Policji
State
mazowieckie
Address
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2 2
Phone
22 6038608. 6037691
Fax
22 6037642
www
www.policja.waw.pl
E-Mail
zamowienia.ksp@policja.waw.pl
Created
2019-05-15

Komendant Stołeczny Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komendant Stołeczny Policji ul. Nowolipie 2 2 00-150 Warszawa mazowieckie tel. 22 6038608. 6037691 fax. 22 6037642 REGON 01212648200000 www.policja.waw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Remont dachów Komisariatów Policji w Józefowie i w Markach”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynkach: - Zadanie 1: Komisariatu Policji w Józefowie; - Zadanie 2: Komisariatu Policji w Markach polegających na wykonaniu remontu pokrycia dachowego, wraz z zaprojektowaniem i wymianą urządzenia piorunochronowego, zwanych dalej „robotami". Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami w zakresie technologii i standardu wykonania robót zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia- stanowiącym Załącznik nr 7 do dokumentacji zamówienia– odpowiednio do zadania

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45261210-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości (odpowiednio do zadania): 1) Zadanie nr 1: 3 000,00 PLN, 2) Zadanie nr 2: 1 000,00 PLN.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information