Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „HARNAM” w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282A

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475568)

Client
Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
State
łódzkie
Address
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 175
Phone
42 272 62 80
Fax
42 272 62 77
E-Mail
zamowienia@zim.uml.lodz.pl
Created
2019-05-15

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175 175 90-447 Łódź łódzkie tel. 42 272 62 80 fax. 42 272 62 77 REGON 36442956300000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Poprawa efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „HARNAM” w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 282A

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na poprawie efektywności energetycznej siedziby Zespołu Tańca Ludowego „Harnam” w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 282A, realizowany w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Podstawowym celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz kształtowania proekologicznych postaw wśród mieszkańców. Zakłada się wykonanie termomodernizacji poprzez remont dachu wraz z jego ociepleniem, ocieplenie ścian, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wymianę okien i drzwi, remont posadzki na gruncie, modernizację źródła ciepła, wymianę instalacji grzewczej, modernizacja instalacji wentylacyjnej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej. Budynek został wpisany do rejestru zabytków powiatu miejskiego Łodzi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, Program Funkcjonalno Użytkowy, Audyt energetyczny oraz w TOMIE II – Formularz Aktu Umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wysokość wadium ustala się w kwocie: 20.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100), 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium wynosi 30 dni. Bieg ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu skł

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information