Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475566)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2019-05-15

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utworzenie i wyposażenie żłobka samorządowego w Nowosielcach

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Realizacja zadania polegającego na utworzeniu i wyposażeniu żłobka samorządowego w Nowosielcach (przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na żłobek w miejscowości Nowosielce na działkach nr ewid. 834/1 i 835/2), w zakresie: Roboty budowlane A. Branża ogólnobudowlana w zakresie : 1) Przebudowa dachu (konstrukcja i pokrycie) 2) Mury i konstrukcje żelbetowe 3) Wykonanie iniekcji ciśnieniowej i izolacji ścian 4) Podłoża i posadzki 5) Stolarka okienna i drzwiowa 6) Wykończenie ścian i stropów wewnętrznych 7) Elewacja i wykończenie zewnętrznych elementów budynku 8) Plac zabaw 9) Droga wewnętrzna, parking, chodnik 10) Ogrodzenie 11) Montaż i uruchomienie windy (widna dostawa Inwestora) B. Branża sanitarna w zakresie : 12) instalacja wodociągowa i hydrantowa 13) instalacja kanalizacyjna 14) instalacja c.o, kotłownia wraz z instalacja gazową 15) drenaż i odprowadzenie wód opadowych z terenu C. Branża elektryczna w zakresie : 16) instalacja elektryczna i oświetleniowa 17) instalacja odgromowa 18) system telewizji dozorowej 19) oświetlenie zewnętrzne 20) system oddymiania klatki schodowej Parametry budynku po przebudowie: Powierzchnia zabudowy - 136,3 m2 Powierzchnia użytkowa – 251,1 m2 Powierzchnia użytkowa strychu – 58,9 m2 Powierzchnia całkowita – 346,6 m2 Kubatura – 1216,1 m3

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information