Zakup oleju napędowego i benzyny dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475562)

Client
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
State
śląskie
Address
44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Phone
032 2789171, 2789172, 2789193,
Fax
032 2789197, 2789198
www
www.io.gliwice.pl
E-Mail
przetargi@io.gliwice.pl
Created
2019-05-15

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 44-101 Gliwice śląskie tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, fax. 032 2789197, 2789198 REGON 28836600028000 www.io.gliwice.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup oleju napędowego i benzyny dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup oleju napędowego i benzyny dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2. Szacunkowa wielkość zamówienia obejmuje zakup 149 690,00 litrów paliw ciekłych, w tym: - 121 280,00 litrów oleju napędowego, - 10 000,00 litrów oleju napędowego typu premium, - 6 000,00 litrów benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 98, - 12 410,00 litrów benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej nie mniejszej niż 95. Zamawiający będzie zobowiązany do zakupu wyłącznie takich ilości paliwa, jakie w okresie obowiązywania umowy okażą się mu potrzebne. Parametry paliwa powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 roku - W sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), a także być zgodne ze Świadectwem jakości wystawionym przez producenta paliw. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w transakcjach bezgotówkowych w oparciu o wydane Zamawiającemu przez Wykonawcę karty elektroniczne. Zasady dokonywania dostaw oraz zasady wynagradzania zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wykonawca zapewnia dysponowanie co najmniej 400 stacjami paliw na terenie Polski, w tym co najmniej 2 stacjami na terenie Miasta Gliwice, przy czym, co najmniej 1 z nich ma być zlokalizowana w odległości nie większej niż 15 kilometrów od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09100000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information