Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475559)

Client
Gmina Sępólno Krajeńskie
State
kujawsko-pomorskie
Address
89-400 Sępólno Krajeńskie, ul. Tadeusza Kościuszki 11
Phone
523 894 210
Fax
523 894 220
www
www.bip.gmina-sepolno.pl
E-Mail
inwestor@gmina-sepolno.pl
Created
2019-05-15

Gmina Sępólno Krajeńskie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Sępólno Krajeńskie ul. Tadeusza Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie kujawsko-pomorskie tel. 523 894 210 fax. 523 894 220 REGON 92350949000000 www.bip.gmina-sepolno.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie, zgodnie z decyzjami Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.378.2016, AB.6743.377.2016 z dnia 28.12.2016 r., nr AB.6743.373.2016, AB.6743.374.2016, AB.6743.375.2016 z dnia 23.12.2016 r. oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.466.2016.MJ z dnia 06.03.2017 r. Część 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie zadanie nr 1 ul. Radosna – Chojnicka. Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.378.2016 z dnia 28.12.2016 r. oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.466.2016.MJ z dnia 06.03.2017 r 1) Zakres rzeczowy zadania: • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 581,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 250 mm 28,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 RC śr. Dw 90 mm 403,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 śr. Dw 50 mm 66,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm 21,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 102,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 100 SDR 11śr. Dw 40 mm 135,00 mb Razem sieć kanalizacji sanitarnej 1336,00 mb Przepompownia ścieków • Przepompownia ścieków (pompownia) jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1 500 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6 m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. • Przepompownia ścieków (pompownia) jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1 200 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. • Pompownia przydomowa 2 szt. 2) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki nr 8,12 i 13 do niniejszej SIWZ. Część 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie zadanie nr 2 ul. Osiedle Leśne Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.377.2016 z dnia 28.12.2016 r. oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WIR.I.7843.2.466.2016.MJ z dnia 06.03.2017 r 1) Zakres rzeczowy zadania: • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 333,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 śr. Dw 90 mm 390,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 6,00 mb • (jako odcinek rozprężny przed studnią połączeniową) • Przyłącza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC 200 mm 248,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC 160 mm 45,00 mb Razem sieć kanalizacji sanitarnej 1 022,00 mb Przepompownia ścieków • Przepompownia ścieków (tzw. tłocznia – przepompownia sucha) jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1 500 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6 m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie zadanie nr 3 Plaża – Oś. Leśne Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.373.2016 z dnia 23.12.2016 r. 1)Zakres rzeczowy zadania: • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 301,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 śr. Dw 50 mm 363,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 4,00 mb (jako odcinek rozprężny przed studnią połączeniową) • Przyłącza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC 200 mm 71,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej PVC 160 mm 55,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PE 100 SDR 11 śr. Dw 40 mm 22,00 mb Razem sieć kanalizacji sanitarnej 816,00 mb Przepompownia ścieków • Przepompownia ścieków jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1 200 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6 m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. 2) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki nr 9, 12 i 13 do niniejszej SIWZ. Część 3: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie zadanie nr 4 ul. Wiklinowa, Storczykowa, Bratkowa, Wrzosowa, Liliowa, Chabrowa, Tulipanowa, Różana, Topolowa, Owocowa Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.374.2016 z dnia 23.12.2016 r. 1) Zakres rzeczowy zadania: • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 2 808,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 śr. Dw 110 mm 371,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 6,00 mb (jako odcinek rozprężny przed studnią połączeniową) • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 mm 30,00 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 mm 294,00 mb • Przebudowa odcinka kanalizacji tłocznej na grawitacyjny PVC 200 mm 74,00 mb Razem sieć kanalizacji sanitarnej 3 583,00 mb Przepompownia ścieków • Przepompownia ścieków (tzw. tłocznia – przepompownia sucha) jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1500 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6 m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. 2) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki nr 10 i 13 do niniejszej SIWZ. Część 4: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sępólno Krajeńskie zadanie nr 5 ul. Niechorska – Rzeczna Opracowanie na podstawie decyzji Starosty Sępoleńskiego nr AB.6743.375.2016 z dnia 23.12.2016 r. 1) Zakres rzeczowy zadania: • Kanał kanalizacji saniternej, grawitacyjny PVC 200 mm 1 547,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej ciśnieniowy PE 100 SDR 11 śr. DN 63 mm 155,00 mb • Kanał kanalizacji sanitarnej, grawitacyjny PVC 200 mm 6,00 mb (jako odcinek rozprężny przed studnią połączeniową) • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 200 51,20 mb • Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC 160 282,50 mb Razem sieć kanalizacji sanitarnej 2 041,70 mb Przepompownia ścieków • Przepompownia ścieków jako tzw. strefowa zostanie zbudowana jako prefabrykowana przepompownia żelbetowa lub z polimerobetonu o Dw – 1 200 mm jako zbiornik monolityczny na całej jego długości. Teren przy tłoczni oświetlony zostanie za pomocą samoistnej latarni solarnej H = 6 m wyposażonej w oprawę LED o mocy 15 W i wyposażonej w ogniwa fotowoltaiczne o mocy 2 x 100 Wp. 2) Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót stanowiące załączniki nr 11 i 13 do niniejszej SIWZ. 2. Wymagania dla wszystkich części ( 1- 4) 1) Obowiązki Wykonawcy związane z wykonywanymi robotami budowlanymi: a) Zamawiający zaleca aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac, b) zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem bezpieczeństwa przechodniów i pracowników, c) uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego, d) zapewnienie dozoru nad wszelkimi materiałami i urządzeniami, w tym zapewnienia dozoru przez pracownika dozoru, e) ubezpieczenie terenu budowy od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz katastrof budowlanych, f) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac, g) wykonanie na własny koszt w ramach zaoferowanej ceny wszelkich niezbędnych na czas prowadzenia budowy robót rozbiórkowych, przygotowawczych i zabezpieczeniowych, h) wykonanie wszystkich niezbędnych prób, badań i sprawdzeń, i) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. j) Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji postępów robót na forum rad technicznych zwoływanych przez Zamawiającego co najmniej raz na dwa tygodnie, a także do niezwłocznego zgłaszania na piśmie wszelkich problemów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przedstawiciele Zamawiającego wymienieni w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umowie będą mieli prawo do zapoznawania się z przebiegiem i postępem robót w każdym czasie ich realizacji. k) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawiającemu dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie, zastosowanych do realizacji przedmiotu zamówienia materiały budowlane. l) Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia oraz w dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry projektowe. m) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. n) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, o) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania wraz z przedłożeniem Zamawiającemu 3 egz. inwentaryzacji powykonawczej zadania. p) Wykonawca zobowiązany jest do odtworzenia dróg, chodników, poboczy poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego. q) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zostanie opracowany staraniem i kosztem Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywać będzie również obowiązek jego wprowadzenia kosztem własnym w miejscu prowadzenia robót i utrzymania go również kosztem własnym przez cały czas ich trwania. W projekcie czasowej organizacji ruchu należy uwzględnić swobodny/bezkolizyjny dojazd do posesji przez cały okres trwania realizacji zadania. 3) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, którego zakres zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia Rozdział II pkt 2.2 SIWZ - jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) a) Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę tj. operatorzy maszyn i urządzeń, pracownicy fizyczni, instalatorzy sieci kanalizacji sanitarnej, instalatorzy sieci elektrycznej. b) rodzaj czynności : - roboty montażowe przy wykonywaniu sieci i przyłączy kanalizacyjnych - roboty ziemne - roboty w zakresie instalacji elektrycznych c) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia postawionych wymagań zawarte są w załączniku nr 5 do SIWZ- ogólne warunki umowy. Powyższe zapisy nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45231300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: Część 1 - 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) Część 2 - 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) Część 3 -

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information