Przebudowa ulicy Brzoskwioniowej w Mszczonowie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475558)

Client
Gmina Mszczonów
State
mazowieckie
Address
96-320 Mszczonów, pl. Piłsudskiego 1 1
Phone
046 8582840
Fax
046 8582843
E-Mail
artur.jankowski@mszczonow.pl
Created
2019-05-15

Gmina Mszczonów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Mszczonów pl. Piłsudskiego 1 1 96-320 Mszczonów mazowieckie tel. 046 8582840 fax. 046 8582843 REGON 75014860900000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ulicy Brzoskwioniowej w Mszczonowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ulicy Brzoskwiniowej od ul. Północnej do ul. Tarczyńskiej na dwóch odcinkach długości 345,05 mb oraz 74,60 mb wraz z budową miejsc postojowych. Przebudowa ulicy zlokalizowana jest w terenie zabudowy osiedlowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, w sąsiedztwie stadionu piłkarskiego. 2. W ramach planowanych prac zostaną wykonane m.in. następujące roboty: a) rozbiórka elementów pasa drogowego – jezdni, chodników, zjazdów itp., b) odcinkowe poszerzenia jezdni asfaltowej, c) budowa oraz przebudowa chodników, d) budowa miejsc postojowych, e) budowa zatoki autobusowej, f) przebudowa zjazdów, g) przebudowa istniejących wpustów deszczowych oraz budowa nowych, h) budowa zatoki postojowej, i) budowa azylu dla pieszych, j) budowa oświetlenia ulicznego. 3. Ulica Brzoskwiniowa posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości od ok. 5,00 do ok. 5,50m. Wyposażenie pasa drogowego jest zróżnicowane. Odcinkowo wyposażona jest w obustronne pobocza gruntowe umożliwiające dojazd do zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi garaży. Wzdłuż zabudowy jednorodzinnej zlokalizowany jest jednostronny chodnik bezpośrednio przy jezdni, zaś na długości zabudowy wielorodzinnej występują chodniki odsunięte od jezdni, oddzielone terenami zielonymi oraz zatokami postojowymi. Przy obiekcie sportowym zlokalizowane są miejsca postojowe o nawierzchni z kruszywa łamanego o nie zorganizowanym charakterze. W obszarze planowanych prac zlokalizowane są liczne sieci uzbrojenia terenu: sieci wodociągowe, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci ciepłownicze, sieci gazowe, sieci energetyczne ziemne oraz napowietrzne oraz oświetlenie uliczne, stacja trafo, sieci telekomunikacyjne.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10.000 PLN, słownie: dziesięć tysięcy złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w ustawie Pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpła

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information