Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475548)

Client
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
State
zachodniopomorskie
Address
71-246 Szczecin, E. Romera 21
Phone
914 327 712,
Fax
914 327 712
www
http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp
E-Mail
sekretariat@dpsromera.szczecin.pl,
Created
2019-05-15

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej E. Romera 21 71-246 Szczecin zachodniopomorskie tel. 914 327 712, fax. 914 327 712 REGON 10739230000000 http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń higieniczno – sanitarnych dla personelu zlokalizowanych w piwnicy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21 – 29 w Szczecinie” Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) demontaż urządzeń, 2) skucie tynków i posadzek, 3) czyszczenie ścian, 4) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 5) wykonanie nowych warstw podłogowych, 6) wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 7) wykonanie nowej instalacji sanitarnej, 8) wykonanie prac pomocniczych, 9) wygrodzenie stref bezpieczeństwa, 10) zabezpieczenie dojścia do pomieszczeń, 11) wywóz materiałów rozbiórkowych

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wadium należy wnieść w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information