„Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg garażujących w Jednorożcu”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475545)

Client
Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg
State
mazowieckie
Address
06-300 Przasnysz, ul. Gdańska 4 4
Phone
029 752-27-28
Fax
029 752-27-28
E-Mail
pzd@interia.pl
Created
2019-05-15

Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiat Przasnyski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Gdańska 4 4 06-300 Przasnysz mazowieckie tel. 029 752-27-28 fax. 029 752-27-28 REGON 55067104000000

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Powiatowego Zarządu Dróg garażujących w Jednorożcu”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw płynnych do pojazdów, maszyn i urządzeń znajdujących się w ewidencji Powiatowego Zarządu Dróg w Przasnyszu oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych (płynów chłodniczych, płynów do spryskiwaczy, płynów hamulcowych, smarów, żarówek samochodowych, filtrów powietrza, ściereczek, zapachów oraz kosmetyków samochodowych) odpowiadających rodzajem dla właściwego pojazdu, maszyny lub urządzenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09000000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości 3000,00 PLN (trzy tysiące złotych). 16.2 Forma wadium 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od wyboru Wykonawcy: a) p

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information