Wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatur

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475543)

Client
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
State
małopolskie
Address
31-023 Kraków, Plac Św. Ducha 1
Phone
012 4244516, 4244523
Fax
012 4244506, 4244533
www
www.teatrwkrakowie.pl
E-Mail
wasik@slowacki.krakow.pl
Created
2019-05-15

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Plac Św. Ducha 1 31-023 Kraków małopolskie tel. 012 4244516, 4244523 fax. 012 4244506, 4244533 REGON 27881800000000 www.teatrwkrakowie.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatur

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opis przedmiotu zamówienia: wymiana instalacji elektrycznej, instalacji kablowej, systemów scenicznych oraz systemów niskoprądowych dla obiektu Budynku Głównego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Pl. Św. Ducha 1 oraz wyposażenie obiektów Budynku Głównego i Budynku Miniatura, Pl. Św. Ducha 1 i 2 w Dźwiękowy System Ostrzegawczy (CPV 45310000-3), zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45310000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 50.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zama

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information