Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Karwosieki Cholewice – etap II

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475541)

Client
Gmina Brudzeń Duży
State
mazowieckie
Address
09-414 Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2 2
Phone
24 260 40 81
Fax
24 260 40 81
E-Mail
zam.publiczne.brudzen@op.pl
Created
2019-05-15

Gmina Brudzeń Duży

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Brudzeń Duży ul. Toruńska 2 2 09-414 Brudzeń Duży mazowieckie tel. 24 260 40 81 fax. 24 260 40 81 REGON 61101567800000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Karwosieki Cholewice – etap II

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiot zamówienia jest wykonanie: a) instalacji elektrycznej związanej z modernizacją części elektrycznej i automatyki SUW b) robót sanitarnych związanych z modernizacją SUW. Szczegółowy zakres robót określa Załącznik nr 9 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45232430-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 3.000,00 zł. słownie: trzy tysiące złotych 00/100

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information