Modernizacja drogi gminnej nr 101863L w miejscowości Suchowola (Lądy)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475540)

Client
Gmina Wohyń
State
lubelskie
Address
21-310 Wohyń, ul. Radzyńska 4
Phone
83 35 30 003
Fax
83 35 30 064
www
ugwohyn.bip.lubelskie.pl
E-Mail
teleszko@wohyn.home.pl
Created
2019-05-15

Gmina Wohyń

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Wohyń ul. Radzyńska 4 21-310 Wohyń lubelskie tel. 83 35 30 003 fax. 83 35 30 064 REGON 30237760000000 ugwohyn.bip.lubelskie.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja drogi gminnej nr 101863L w miejscowości Suchowola (Lądy)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Modernizacja drogi gminnej nr 101863L w miejscowości Suchowola (Lądy) na odcinku 830 mb

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości do 8.000,00 zł.2.Wadium musi być wniesione (uznane na rachunku Zamawiającego) najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. w dniu 31.05.2019 roku, do godz. 10:00,w jednej z form wskazanych w a

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information