Usługi kompleksowego sprzątania i ochrony fizycznej obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475539)

Client
Uniwersytet Jagielloński
State
małopolskie
Address
31-007 Kraków, ul. Gołębia 24
Phone
124 324 450
Fax
124 324 451
www
www.uj.edu.pl
E-Mail
bzp@adm.uj.edu.pl
Created
2019-05-15

Uniwersytet Jagielloński

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 24 31-007 Kraków małopolskie tel. 124 324 450 fax. 124 324 451 REGON ---00000000000 www.uj.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi kompleksowego sprzątania i ochrony fizycznej obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są: „Usługi kompleksowego sprzątania i ochrony fizycznej obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego w Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie (Centrali w Brwinowie)”, położonego pod adresem: ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów. Zakres sprzątania i usług ochrony Zakres sprzątania – zamówienie podstawowe: termin realizacji zadania od dnia 25.08.2019 r. do 31.08.2020 r. sprzątanie stałe pomieszczeń biurowych, ciągów komunikacyjnych oraz łazienek ogólnodostępnych i pomieszczeń gospodarczych, opisanych w Załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) - tabele nr 1, 2 i 3 - codziennie od poniedziałku do piątku, poza godzinami pracy Zamawiającego, tj. w godzinach od 15:30 do 22:00, z zastrzeżeniem, że sprzątanie pomieszczeń o tzw. ,,ograniczonym dostępie” odbywać się będzie w obecności użytkownika pomieszczenia –jeden lub dwa razy w tygodniu oraz sprzątanie klatki zewnętrznej odbywać się będzie jeden raz na dwa tygodnie (szczegóły w tabeli nr 1 i 2); sprzątanie rejestrowane pokoi noclegowych z łazienkami (według potrzeb wskazanych przez Zamawiającego), opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – tabela nr 4, obejmujące sprzątanie pokoi i łazienek, pranie i wymianę pościeli oraz ręczników, w zakresie i częstotliwości według potrzeb Zamawiającego i we wskazanych przez niego terminach - łącznie dla wszystkich pokoi - 800 sprzątań w roku, tj. średnio 67 sprzątań w miesiącu (ilość będzie uzależniona od realnych potrzeb Zamawiającego) - 2 pokoje jednoosobowe, 22 pokoje dwuosobowe i 3 pokoje trzyosobowe wg tabeli nr 4); sprzątanie rejestrowane sal wykładowych (według potrzeb wskazanych przez Zamawiającego), opisanych Załączniku nr 1 do SIWZ – tabela nr 5, w terminach (w częstotliwości) wskazanych przez Zamawiającego - łącznie dla wszystkich sal wykładowych - 100 sprzątań w roku, tj. średnio 8 - 9 sprzątań w miesiącu (4 sale wykładowe z zapleczem oraz 1 sala konsumpcyjna wg tabeli nr 5); sprzątanie doraźne interwencyjne (nierejestrowane). Zakres usług ochrony – zamówienie podstawowe: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej oraz prowadzenie działań interwencyjno-ochronnych w przypadku wystąpienia zagrożenia obiektu należącego do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie położonego w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 99 wraz z obsługą Punktu Informacyjnego. termin realizacji zadania od dnia określonego w umowie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia 17.06.2019 r.) do dnia 31.08.2020 r. ochrona obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego: Wykonawca zapewni ochronę obiektu wraz obsługą Punktu Informacyjnego w Budynku: • w dni robocze (od poniedziałku do piątku) – w godzinach od 21:00 do 7:00; • w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) – całodobowo. Ochrona obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego obejmuje szacunkowo 6.516 godziny w okresie realizacji zamówienia. montaż urządzeń kontrolnych do kontroli pracy ochrony oraz obsługa monitoringu – ustalenie trasy obchodu pracownika ochrony, montaż urządzeń kontrolnych (dostarczonych przez Wykonawcę), patrolowanie budynku oraz terenu nie rzadziej niż raz na 4 godziny, kontrola pracy ochrony poprzez system monitorowania. Zakres sprzątania – zamówienie opcjonalne: termin realizacji zadania: od momentu wyczerpania zamówienia podstawowego do 31.08.2020 r. sprzątanie rejestrowane pokoi noclegowych z łazienkami (według potrzeb wskazanych przez Zamawiającego), opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ – tabela nr 4, obejmujące sprzątanie pokoi i łazienek, pranie i wymianę pościeli oraz ręczników, w zakresie i częstotliwości według potrzeb Zamawiającego i we wskazanych przez niego terminach – do 800 sprzątań (założenia takie jak w zamówieniu podstawowym); sprzątanie rejestrowane sal wykładowych (według potrzeb wskazanych przez Zamawiającego), opisanych Załączniku nr 1 do SIWZ – tabela nr 5, w terminach (w częstotliwości) wskazanych przez Zamawiającego – do 100 sprzątań (założenia takie jak w zamówieniu podstawowym). Zakres usług ochrony – zamówienie opcjonalne: ochrona obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego w dni robocze, poza godzinami określonymi w zamówieniu podstawowym, w sytuacjach awaryjnych - szacowana ilość do 280 godzin w okresie obowiązywania umowy - termin realizacji zadania - od dnia określonego w umowie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, (przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od dnia 17.06.2019 r.) do dnia 31.08.2020 r. ochrona obiektu wraz z obsługą Punktu Informacyjnego w dni robocze – we wskazanym przez Zamawiającego terminie w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. – wydłużenie ochrony obiektu i obsługi Punktu Informacyjnego o maksymalnie 6 godzin dziennie. Przewidywane dodatkowe godziny: 7:00 – 8:00 oraz 16:00 – 21:00. Zamawiający zastrzega, że wskazane godziny mogą ulec przesunięciu. Zamówienie opcjonalne obejmuje szacunkowo do 1.014 godzin.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 7000,00

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information