SVA/K/4620-15/2019: Zakup i dostawa materiałów branży budowlanej dla potrzeb budowy budynku PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł Regina dla JW. 4408 Sulechów (zadanie 24393)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475538)

Client
Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
02-004 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3
Phone
22 101 21 00 do 03
Fax
22 101 21 04
www
www.sinevia.pl
E-Mail
jacek.klimek@zrbwam.pl
Created
2019-05-15

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o. ul. Tytusa Chałubińskiego 3A 3 02-004 Warszawa mazowieckie tel. 22 101 21 00 do 03 fax. 22 101 21 04 REGON 14298987700000 www.sinevia.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: SVA/K/4620-15/2019: Zakup i dostawa materiałów branży budowlanej dla potrzeb budowy budynku PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł Regina dla JW. 4408 Sulechów (zadanie 24393)

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów branży budowlanej dla potrzeb budowy budynku PKT w ramach rozbudowy PST-2 pod moduł Regina dla JW. 4408 Sulechów. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. 2. Zamawiający podzielił zamówienie na dwie części, tj.: 1) część 1 - Materiały wykończeniowe. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów wykończeniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym (załącznik nr 2.1 do SIWZ). W cenach materiałów Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy materiałów na teren budowy. CPV - 44111000-1 materiały budowlane, 44170000-2 płyty, arkusze, pasek i folia związana z materiałami budowlanymi, 44330000-2 sztaby, pręty, drut i profile stosowane w budownictwie, 44111400-5 farby i okładziny ścienne, 44812400-9 wyroby dekoracyjne 2) część 2 - Wełna mineralna. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wełny mineralnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzu cenowym (załącznik nr 2.2 do SIWZ). W cenach materiałów Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dostawy materiałów na teren budowy. CPV - 44111520-2 tworzywa izolacyjne. Wypełniony formularz cenowy dla każdej części, należy złożyć wraz z ofertą. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 20% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy lub możliwość zwiększenia do 20% zakresu przedmiotu umowy określonego w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 44111000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information