Rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy IBM na potrzeby Gminy Miasta Gdańska

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475537)

Client
Gdańskie Centrum Informatyczne
State
pomorskie
Address
80-601 Gdańsk, Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
Phone
58 7688288,
Fax
-
www
www.gci.gdansk.pl
E-Mail
zp@gdansk.gda.pl,
Created
2019-05-15

Gdańskie Centrum Informatyczne

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gdańskie Centrum Informatyczne Prof. Witolda Andruszkiewicza 5 80-601 Gdańsk pomorskie tel. 58 7688288, fax. - REGON 36770872000000 www.gci.gdansk.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rozbudowa przestrzeni dyskowej macierzy IBM na potrzeby Gminy Miasta Gdańska

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej przestrzeni dyskowej macierzy IBM należącej do Gminy Miasta Gdańska poprzez dostawę półek dyskowych wraz z montażem, instalacją, uruchomieniem i konfiguracją. 2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36 – miesięcznej gwarancji wraz ze wsparciem technicznym na dostarczony przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1. 3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia określa Załącznik nr 5 do SIWZ (dalej Opis lub OPZ). Szczegółowe wymagania i informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia oraz warunków płatności zawiera Załącznik nr 6 – Istotne Postanowienia Umowy (dalej IPU). Wykaz wszystkich załączników został określony w rozdziale XX.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30233000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 4 000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu (przelew bankowy), 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information