„Nowe lampy i chodniki na ul.Granicznej – zaprojektuj i wybuduj”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475536)

Client
Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi
State
łódzkie
Address
90-532 Łódź, ul. ks. I.J. Skorupki 21 21
Phone
42 638 48 88
Fax
42 638 48 77
www
www.uml.lodz.pl
E-Mail
zamowienia@uml.lodz.pl; t.olszowka@uml.lodz.pl
Created
2019-05-15

Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. I.J. Skorupki 21 21 90-532 Łódź łódzkie tel. 42 638 48 88 fax. 42 638 48 77 REGON 00051418200000 www.uml.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Nowe lampy i chodniki na ul.Granicznej – zaprojektuj i wybuduj”

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są nowe lampy i chodniki na ul.Granicznej w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Przedmiotem zamówienia, które opisuje PFU jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie: - nowego oświetlenia ulicy Granicznej, - przebudowy istniejących i budowy nowych chodników, - budowy miejsc postojowych z płyt ażurowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz w programie funkcjonalno-użytkowym.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Numeracja zgodna z SIWZ: 9.1 Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 36 000,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy 00/100 PLN). 9.2 Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information