Dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej wraz z dzierżawą systemu do izolacji, amplifikacji i detekcji DNA dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475532)

Client
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
State
śląskie
Address
43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2
Phone
334 991 800
Fax
334 991 802
www
www.szpitalbystra.pl
E-Mail
zp_szpitalbystra@szpitalbystra.pl
Created
2019-05-15

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej ul. J. Fałata 2 43-360 Bystra śląskie tel. 334 991 800 fax. 334 991 802 REGON 64092300000000 www.szpitalbystra.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej wraz z dzierżawą systemu do izolacji, amplifikacji i detekcji DNA dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do diagnostyki molekularnej wraz z dzierżawą systemu do izolacji, amplifikacji i detekcji DNA dla potrzeb Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, w ilościach określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do siwz, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do siwz. Zakres zamówienia obejmuję również zainstalowanie i uruchomienie w terminie dwóch tygodnia od daty zawarcia umowy dostarczonego systemu, przeszkolenie w zakresie obsługi i prawidłowej eksploatacji wybranych pracowników Zamawiającego a ponadto zapewnienie w okresie dzierżawy systemu wykonywania nieodpłatnie bieżącej konserwacji w tym okresowych przeglądów/badań technicznych systemu, a także świadczenie autoryzowanego serwisu dostarczonego systemu

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696500-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information