Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475530)

Client
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
State
mazowieckie
Address
00-928 Warszawa, Ul. Chałubińskiego 4/6 6/ 4
Phone
22 630 16 10
Fax
22 630 16 09
www
www.mib.gov.pl
E-Mail
katarzyna.szmit@mir.gov.pl
Created
2019-05-15

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ul. Chałubińskiego 4/6 4 /6 00-928 Warszawa mazowieckie tel. 22 630 16 10 fax. 22 630 16 09 REGON 36319036700000 www.mib.gov.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena efektów realizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku oraz ocena wpływu Programu na zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego w Polsce”. Badanie ma obejmować okres od dnia 15 września 2015 r. do dnia 31 maja 2019 r.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 73110000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 6.1 Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 (słownie pięć tysięcy 00/100) złotych brutto. 6.2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej ka

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information