Zakup i dostawa oleju napędowego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475529)

Client
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
State
kujawsko-pomorskie
Address
87-300 Brodnica, Gajdy 13 13
Phone
0-56 4983073
Fax
0-56 4982863
E-Mail
wbartoszewski@pgk.com.pl
Created
2019-05-15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. Gajdy 13 13 87-300 Brodnica kujawsko-pomorskie tel. 0-56 4983073 fax. 0-56 4982863 REGON 87112393000000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa oleju napędowego

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju napędowego na potrzeby własnej bazy transportowej. Przewiduje się zakup paliwa w ciągu 12 miesięcy w ilości 170.000 litrów (w tym około 40.000 litrów odpowiadające zimowym warunkom eksploatacji tzw. paliwa arktycznego) z terminem dostawy raz w miesiącu w ilości 12.000 – 15.000 l. Zamawiający dopuszcza dostawy w terminach innych, i o innej ilości. Dostawa paliwa do bazy paliw Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 87-300 Brodnica, ul. Gajdy 13.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09134220-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Brodnicy nr konta 56 9484 1150 0000 1326 2000 0001. 12.2

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information