Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475526)

Client
Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
State
podkarpackie
Address
39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54 54
Phone
017 2218616
Fax
017 2218929
E-Mail
bjbrzoza@interia.pl
Created
2019-05-15

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54 54 39-100 Ropczyce podkarpackie tel. 017 2218616 fax. 017 2218929 REGON 69069211800000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Roboty budowlane termomodernizacyjne budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim w zakres, których wchodzą: a) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz fragmentów ścian wełną mineralną oraz wykończenie elewacji cienkowarstwowym tynkiem akrylowym. Docieplenie należy wykonać po uprzednim demontażu istniejącego ocieplenia; docieplenie cokołów styropianem oraz wykończenie ich szczelnym tynkiem mozaikowym; docieplenie ścian piwnic styropianem ekstradowanym oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; odtworzenie istniejących opasek wykonanych z kostki betonowej wokół budynku; wymiana 8 szt. aluminiowej ślusarki okiennej oraz wymiana 3 szt. wyłazów; wymiana parapetów wewnętrznych, uzupełnienie szpalet, prace malarskie i naprawcze przy wymienianych oknach; wymiana parapetów zewnętrznych, malowanie elementów stalowych, wymiana rur spustowych oraz rynien; docieplenie kominów, wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich; b) remont i docieplenie dachu, w tym wymiana starego pokrycia dachowego na nową blachę trapezową, wykonanie nowej instalacji odgromowej dachu, malowanie istniejących elementów konstrukcyjnych dachów, po uprzednim odczyszczeniu tych elementów, wymiana istniejących świetlików/wyłazów na nowe okna wyłazowe, wymiana istniejących stalowych odpowietrzeń, wywietrzaków instalacyjnych wyprowadzanych ponad dachy, wykonanie nowej podbitki stalowej, wymiana rynien oraz ryr spustowych, wykonanie docieplenia stropu monolitycznego oraz dobudówek, wykonanie docieplenia stropu stalowego po uprzednim odczyszczeniu stalowych elementów konstrukcyjnych oraz ich pomalowaniu, wykonanie górnego poszycia stropu stalowego, wykonanie dolnego poszycia stropu stalowego oraz wykonanie na korytarzach sufitu podwieszanego kasetonowego, wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia. 2) Roboty związane z instalacją odnawialnych źródeł energii w budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim w zakres, których wchodzą: a) przebudowa kotłowni wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, b) modernizacja i przystosowanie instalacji solarnej do współpracy z układem kogeneracji i budowa instalacji fotowoltaicznej, c) budowa gazowych pomp ciepła wraz z klimakonwektorami, orurowaniem, wykonanie izolacji rurociągów, odprowadzenia skroplin, wykonanie zasilania i sterowania instalacji GHP, wykonanie detekcji wycieku freonu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr). Wymagania odnośnie wadium są określone z rozdz. X SIWZ

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information