Usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu „DOM SENIORA W PAŁECZNICY” Nr projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa 9. Region

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475525)

Client
Gmina Pałecznica
State
małopolskie
Address
32-109 Pałecznica, ul. św. Jakuba 11 11
Phone
0-41 3848037
Fax
0-41 3848107
www
www.palecznica.pl
E-Mail
kielarm@poczta.onet.pl
Created
2019-05-15

Gmina Pałecznica

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Pałecznica ul. św. Jakuba 11 11 32-109 Pałecznica małopolskie tel. 0-41 3848037 fax. 0-41 3848107 REGON 29000722400000 www.palecznica.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu „DOM SENIORA W PAŁECZNICY” Nr projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa 9. Region

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dla podopiecznych DOMU SENIORA W PAŁECZNICY w ramach Projektu „DOM SENIORA W PAŁECZNICY” Nr projektu: RPMP.09.02.03-12-0480/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3, z Europejskiego Funduszu Społecznego, a także usługi przygotowania i dostarczenia cateringu na cykle szkoleń i prelekcji oraz wycieczek. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie i dostawa śniadań i obiadów / działanie w projekcie w ramach zadania 2 – w dni powszednie przez cały okres realizacji projektu 2) zapewnienie dla 30 osób dorosłych nieograniczony dostęp do produktów – w dni powszednie przez cały okres realizacji projektu 3) przygotowanie suchego prowiantu dla uczestników wycieczek – 6 wycieczek (2 x w każdym roku), 4) przygotowanie poczęstunku w trakcie działań moderatora spotkań dla uczestników projektu /działanie w projekcie w ramach zadania 4/ – 72 spotkania, 5) przygotowanie poczęstunku w trakcie działań moderatora spotkań dla uczestników projektu /działanie w projekcie w ramach zadania 4/ – 72 spotkania

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 55320000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information