Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozgałęzieniami do granicy działek w ul. Wodospadowej w Tłuszczu

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475524)

Client
Gmina Tłuszcz
State
mazowieckie
Address
05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10 10
Phone
029 7573016
Fax
029 7573016
E-Mail
zamowieniapubliczne@tluszcz.pl
Created
2019-05-15

Gmina Tłuszcz

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Tłuszcz ul. Warszawska 10 10 05-240 Tłuszcz mazowieckie tel. 029 7573016 fax. 029 7573016 REGON 55066816600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozgałęzieniami do granicy działek w ul. Wodospadowej w Tłuszczu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicy Wodospadowej w Tłuszczu Etap II tj. odcinek od istniejącej studni – węzeł 12 do ostatniego punktu nr 34 (odcinek 12-34). 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC – U litych SN8 S SDR 34 o śr. 200 i 160 mm oraz z rur PE SDR17 PN10 o śr. 90 mm, o długości łącznej kanałów 190 m, wraz ze studniami i pozostałym uzbrojeniem; 2) montaż kształtek i uzbrojenia sieci kanalizacji sanitarnej; 3) wszelkie niezbędne do wykonania roboty towarzyszące budowie sieci kanalizacji sanitarnej, między innymi: roboty pomiarowe, odwodnienie wykopów kanalizacji sanitarnej, połączenia z innymi sieciami kanalizacji sanitarnej i wykonanie oznakowania; 4) naprawę i odtworzenie nawierzchni po robotach; 5) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i poniesienie kosztów dodatkowych związanych z prowadzonymi robotami, np. zajecie pasa drogowego na czas robót, koszty organizacji ruchu, kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej; na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego nr 1673p/2017 z dn. 29.12.2017r., w tym: • kanały sieci grawitacyjnej z rur PVC śr. 200 mm o długości L= 104,7 m, • studnie rewizyjne betonowe śr. 1200 mm – 2 szt., • studnie PP DN 425 mm – 1 szt., • odgałęzienia sieci grawitacyjnej (od kanału głównego do granic posesji) z rur PVC średnicy 160 mm o łącznej długości L= 85,2 m.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information