Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - Etap II

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475523)

Client
Zarząd Zieleni Miejskiej
State
łódzkie
Address
94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10 8
Phone
42 6327579 w. 272
Fax
42 632 92 90
www
www.zzm.lodz.pl
E-Mail
b.zurkowska@zoo.lodz.pl
Created
2019-05-15

Zarząd Zieleni Miejskiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Konstantynowska 8/10 8 94-303 Łódź łódzkie tel. 42 6327579 w. 272 fax. 42 632 92 90 REGON 10146567200000 www.zzm.lodz.pl

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - Etap II

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: [wszelka powoływana numeracja zgodna z SIWZ] 3.1 Przedmiot zamówienia pn. „Budowa oświetlenia solarnego w Parku na Smulsku - Etap II” obejmować będzie montaż 13 słupów solarnych (latarni) w Parku na Smulsku w Łodzi: 3.1.1 Szczegółowy zakres prac określa Wzór umowy w szczególności Załącznik nr 1 do Umowy. 3.1.2 Zakres prac, o którym mowa powyżej, winien zostać wykonany na podstawie dokumentacji pn. „Projekt wykonawczy oświetlenia solarnego” opracowanej przez firmę Tomasz Wąs – Pracownia Architektoniczna z Łodzi stanowiącą załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information