Dostawa środków do utrzymania czystości i środków dezynfekcyjnych.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475519)

Client
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
State
wielkopolskie
Address
60-631 Poznań, ul. Dojazd 34 34
Phone
61 8464770
Fax
61 8464765
www
www.szpitalmsw.poznan.pl
E-Mail
zamowienia@szpitalmsw.poznan.pl
Created
2019-05-15

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego ul. Dojazd 34 34 60-631 Poznań wielkopolskie tel. 61 8464770 fax. 61 8464765 REGON 63117871000000 www.szpitalmsw.poznan.pl

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa środków do utrzymania czystości i środków dezynfekcyjnych.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do utrzymania czystości i środków dezynfekcyjnych. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający informację o asortymencie, ilościach i jego wymogach został określony w formularzu cenowym – załącznik nr 2 do SIWZ., w którym Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę nazwy przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia poprawności poszczególnych dostaw. 3.Termin ważności oferowanego asortymentu nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty każdorazowej dostawy. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych na wybraną część/części. 5.Zamówienie zostało podzielone na 14 części, tj.: Część nr 1 – Środki czyszcząco - pielęgnujące do powierzchni Część nr 2 – Materiały do utrzymania czystości Część nr 3 – Worki foliowe na odpady Część nr 4 – Preparaty do mycia i czyszczenia Część nr 5 – Materiały do utrzymania czystości Część nr 6 – Proszek do tekstyliów Część nr 7 – Środki dezynfekujące do maszynowego mycia narzędzi w myjce STEELCO będącej w posiadaniu Zamawiającego Część nr 8 – Środek do maszynowego mycia narzędzi i obuwia do będącego w posiadaniu Zamawiającego myjki typ WD 4060-SMEG SpA Część nr 9 – Środek do myjko- dezynfektora typ Meiko Top line 20 Część nr 10 – Środek do dezynfekcji małych powierzchni na bazie alkoholu Część nr 11 – Środek myjąco-dezynfekujący do małych i dużych powierzchni Część nr 12 – Środki sporobójcze Część nr 13 – Środek myjąco-dezynfekujący do dużych powierzchni Część nr 14 – Środki do dezynfekcji i mycia endoskopów typ. Videobronchofiberoskopu EB 1975 K 6.Przedmiot zamówienia dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33631600-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information