Sukcesywne świadczenie usługi mycia okien

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475518)

Client
Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
State
mazowieckie
Address
00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10 10
Phone
22 695 21 30
Fax
22 695 21 33
E-Mail
zamowienia@prezydent.pl
Created
2019-05-15

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10 10 00-902 Warszawa mazowieckie tel. 22 695 21 30 fax. 22 695 21 33 REGON 14273498200000

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywne świadczenie usługi mycia okien

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia okien w obiektach należących do Kancelarii Prezydenta RP, zgodnie z poniższym podziałem na części: a) Część I – Lokalizacja: Warszawa tj.: i. siedziba Kancelarii Prezydenta RP – zespół obiektów przy ul. Wiejskiej 10, ul. Moszyńskiego 10, i ul. Frascati 2 w Warszawie; ii. Rezydencja Prezydenta RP Belweder, przy ul. Belwederskiej 56 w Warszawie; iii. Zespół Rezydencji Belweder-Klonowa przy ul. Flory 2 w Warszawie; iv. Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, w Warszawa; v. Archiwum Prezydenta RP, przy ul. Augustówka 4/6 w Warszawie; vi. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy ul. Karowej 10 w Warszawie; b) Część II – Lokalizacja Ciechocinek tj.: Dworek Prezydenta RP – Ośrodek Informacyjno- Edukacyjny w Ciechocinku, ul. Leśna 1. c) Część III – Lokalizacja Promnik tj.: Rezydencja Prezydenta RP Promnik Ruda Tarnowska, 08-470 Wilga. d) Część IV – Lokalizacja Mierzeja Helska tj.: Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, ul. Helska 3, Hel. e) Część V – Lokalizacja Wisła tj.: Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle – Narodowy Zespół Zabytkowy, ul. Zameczek 1, Wisła. 2. Mycie okien będzie wykonywane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego i na podstawie jego zleceń. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie oraz wymaganiami Zamawiającego określa załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90911300-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a) dla części I – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), b) dla części II – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium; c) dla części III – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information