Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475517)

Client
Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
State
dolnośląskie
Address
59-700 Bolesławiec, ul. Ogrodowa 7 7
Phone
75 735 1864
Fax
75 735 1864
www
www.pceikk.neostrada.pl/bip_ogloszenia.htm
E-Mail
pceikk@op.pl
Created
2019-05-15

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu ul. Ogrodowa 7 7 59-700 Bolesławiec dolnośląskie tel. 75 735 1864 fax. 75 735 1864 REGON 23106976000000 www.pceikk.neostrada.pl/bip_ogloszenia.htm

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego”

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych w ramach projektu RPOWD 10.4.1 pn. „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego”. 2. Postępowanie zostało podzielone na 5 części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych i funkcjonalnych oraz ilości, dla każdej z części został opisany w następujących załącznikach: 1) Cześć 1 – Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych dla Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu – załącznik nr 2A do SIWZ; 2) Część 2 – Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu – załącznik nr 2B do SIWZ; 3) Cześć 3 – Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych dla Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu – załącznik nr 2C do SIWZ; 4) Cześć 4 – Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Bolesławcu – załącznik nr 2D do SIWZ; 5) Cześć 5 – Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych dla Zespołu Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego, Zespołu Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego w Bolesławcu oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr Henryka Sucharskiego w Bolesławcu – załącznik nr 2E do SIWZ;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 30213300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information