Przebudowa dróg na ternie Gminy Kosakowo - 2 edycja

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475511)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2019-05-15

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa dróg na ternie Gminy Kosakowo - 2 edycja

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: : 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulic na terenie Gminy Kosakowo. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części : 1) przebudowa ul. Owsiana w Dębogórzu 2) przebudowa ul. Ogrodowa w Mostach 3) przebudowa ul. Okrężna w Mostach 4) przebudowa ul. Bananowa w Pierwoszynie 5) przebudowa ul. Twardowskiego w Pogórzu 6) przebudowa ul. Bahdaja w Suchym Dworze

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości: 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) na każdą część zamówienia. 1) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information