Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medyczne

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475506)

Client
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
State
podlaskie
Address
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
Phone
857 485 400
Fax
857 485 627
www
www.umb.edu.pl
E-Mail
zampubl@umwb.edu.pl
Created
2019-05-15

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Jana Kilińskiego 1 15-089 Białystok podlaskie tel. 857 485 400 fax. 857 485 627 REGON 28860400000000 www.umb.edu.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medyczne

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego biurowego do Jednostek Organizacyjnych i Administracyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 3 części: Część 1 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do pomieszczeń studenckich w Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Część 2 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją krzeseł z odkładanym blatem do pomieszczeń Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Część 3 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją mebli biurowych do Biura Kanclerza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Opis wymagań ogólnych związanych z wykonaniem zamówienia zawiera załącznik nr 2, wymagania techniczno-eksploatacyjne, jakościowe i funkcjonalne, specyfikę asortymentową, ilość i rozmieszczenie wyposażenia w pomieszczeniach zawiera załącznik nr 3, oceniane warunki gwarancji zawiera załącznik nr 4, wymiary pomieszczeń, szkice i rysunki mebli zawiera załącznik nr 13 (dot. części 1 i 3), odpowiednio dla każdej części zamówienia. Załączniki stanowią integralną część niniejszej SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 39100000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information