Rezerwacje w zakresie pasażerskiego transportu lotniczego i kolejowego przeważnie na trasach europejskich oraz sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych i kolejowych, wykonywane z przeznaczeniem dla delegatów zamawiającego

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475503)

Client
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
State
mazowieckie
Address
02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181
Phone
22 4921134, 4921135
Fax
224 921 149
www
http://bip.urpl.gov.pl/pl
E-Mail
zampubl@urpl.gov.pl
Created
2019-05-15

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa mazowieckie tel. 22 4921134, 4921135 fax. 224 921 149 REGON 15524960100000 http://bip.urpl.gov.pl/pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa centralna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Rezerwacje w zakresie pasażerskiego transportu lotniczego i kolejowego przeważnie na trasach europejskich oraz sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych i kolejowych, wykonywane z przeznaczeniem dla delegatów zamawiającego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Wykonywanie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia zamawiającemu biletów lotniczych głównie w klasie ekonomicznej i biletów kolejowych, na loty i przewozy pasażerskie, realizowane przeważnie na trasach europejskich w ramach podróży służbowych osób delegowanych przez zamawiającego. Zamówienie podlega sukcesywnej realizacji w okresie od dnia zawarcia umowy (przewidzianego na 12-19 czerwca 2019 r.) do 30 września 2020 r. albo do dnia wcześniejszego w razie całkowitego wykorzystania kwoty 600 000 PLN brutto, przeznaczonej na sfinansowanie umowy. W tym okresie przewiduje się orientacyjną ilość ok. 360 podroży zagranicznych na trasach: Warszawa - miasto docelowe - Warszawa, co przekłada się na taką orientacyjną ilość biletów lotniczych (tam i z powrotem).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 60400000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium o równowartości 10 000 PLN (dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w następujących formach: • pieniądz wpłacony przelewem n

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information