„Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B oraz mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu miejscowości Stołowacz”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475502)

Client
Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim
State
podlaskie
Address
17-100 Bielsk Podlaski, Widowska 1
Phone
858 332 684
Fax
858 332 685
www
http://bip.pzd.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/
E-Mail
b.jaszczolt@pzdbielsk.pl
Created
2019-05-15

Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Powiatowy Zarząd Dróg w Bielsku Podlaskim Widowska 1 17-100 Bielsk Podlaski podlaskie tel. 858 332 684 fax. 858 332 685 REGON 50667320000000 http://bip.pzd.st.bielsk.wrotapodlasia.pl/

I.2) Type of contracting: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B oraz mostu przez rzekę Strabelka w pobliżu miejscowości Stołowacz”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej Nr 1575B długości około 3,950 km. 2.Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 8 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information