Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475501)

Client
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
State
śląskie
Address
47-400 Racibórz, ul. Sienkiewicza 3 3
Phone
032 4181592, 4181056
Fax
032 4153381
E-Mail
przetargi@rckik.pl
Created
2019-05-15

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. Sienkiewicza 3 3 47-400 Racibórz śląskie tel. 032 4181592, 4181056 fax. 032 4153381 REGON 00086851400000

I.2) Type of contracting: Podmiot prawa publicznego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych oraz dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 wyodrębnione części: Cześć I - Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań biochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Zakres dzierżawy obejmuje: • dzierżawę 1 analizatora biochemicznego, analizator dostarczony wraz z komputerem , monitorem i laserową drukarką monochromatyczną oraz UPS, Cześć II- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Zakres dzierżawy obejmuje: • dzierżawę 1 analizatora immunochemicznego, wyposażonego w komputer, monitor i drukarkę laserową zewnętrzną oraz UPS-em. Szczegółowy zakres dostawy obejmuje załącznik nr 1A i 1B- Formularz oferty dla poszczególnych części zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696200-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information