Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gm. Rawa Mazowiecka, Etap I - Budowa boiska do piłki nożnej

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475500)

Client
Gmina Rawa Mazowiecka
State
łódzkie
Address
96-200 Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32 32
Phone
046 8144241
Fax
046 8144241
E-Mail
anna.jakubiak@interia.pl
Created
2019-05-15

Gmina Rawa Mazowiecka

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32 32 96-200 Rawa Mazowiecka łódzkie tel. 046 8144241 fax. 046 8144241 REGON 75014842000000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Boguszycach w gm. Rawa Mazowiecka, Etap I - Budowa boiska do piłki nożnej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres zamówienia w ramach I etapu – Budowa boiska do piłki nożnej obejmuje wykonanie na terenie Szkoły Podstawowej w Boguszycach: 1) boiska do piłki nożnej (o nawierzchni z trawy naturalnej), 2) instalacji zraszania płyty boiska, 3) wodociągu zasilającego instalację zraszania płyty boiska, 4) piłkochwytów, oraz pielęgnowanie trawy na boisku w okresie określonym w SIWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45212140-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information