wykonanie w ramach tworzonego szlaku turystycznego „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” prac konserwatorskich i renowacyjnych przy pięciu obiektach w Bydgoszczy wpisanych do rejestru zabytków, tj.: 1) budynku Szkolnego Schron

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475494)

Client
TESTOWY
State
mazowieckie
Address
00-000 Warszawa, ul. Nieznana 1/12 12/ 1
www
gfh
E-Mail
gp_test@o2.pl
Created
2019-05-15

TESTOWY

Section I - The contracting

I.1) Name and address: TESTOWY ul. Nieznana 1/12 1 /12 00-000 Warszawa mazowieckie REGON 00000000000000 gfh

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie w ramach tworzonego szlaku turystycznego „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” prac konserwatorskich i renowacyjnych przy pięciu obiektach w Bydgoszczy wpisanych do rejestru zabytków, tj.: 1) budynku Szkolnego Schron

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach tworzonego szlaku turystycznego „Zabytkowa Architektura Bydgoszczy. Szlak dziedzictwa kulturowego” prac konserwatorskich i renowacyjnych przy pięciu obiektach w Bydgoszczy wpisanych do rejestru zabytków, tj.: 1) Pakiet I - ceglany budynek Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Sowińskiego 5 (zakres prac obejmuje renowację korpusu elewacji frontowej wraz z ryzalitem południowym), nr rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1053, 2) Pakiet II – ceglany budynek Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Traugutta 9 (zakres prac obejmuje renowację elewacji frontowej oraz dwóch elewacji bocznych), nr rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1648, 3) Pakiet III - pozostałości murów obronnych na terenie Starego Miasta (zakres prac obejmuje konserwację murów ceglanych) nr rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1284, 4) Pakiet IV - szachulcowy spichlerz przy ul. Grodzkiej 9 (zakres prac obejmuje konserwację pól tynkowanych oraz konserwację drewnianych elementów konstrukcji szachulcowej elewacji północnej, frontowej i wschodniej , bocznej ścianie) nr rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1123, 5) Pakiet V - szachulcowy spichlerz przy ul. Grodzkiej 11 (zakres prac obejmuje konserwację pól tynkowanych oraz konserwację drewnianych elementów konstrukcji szachulcowej elewacji północnej, frontowej i zachodniej, bocznej ścianie), nr rejestru zabytków województwa kujawsko-pomorskiego A/1124. 2. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, o których mowa w pkt 1, należy wykonać zgodnie z zapisami siwz i załącznikami do siwz, w tym z: dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, programami konserwatorskimi, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45453000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information