Remont trzech pomieszczeń (305, 305a, 305b) wraz z wyciszeniem pomieszczenia 305B w obiekcie KSP przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475493)

Client
Komendant Stołeczny Policji
State
mazowieckie
Address
00-150 Warszawa, ul. Nowolipie 2 2
Phone
22 6038608. 6037691
Fax
22 6037642
www
www.policja.waw.pl
E-Mail
zamowienia.ksp@policja.waw.pl
Created
2019-05-15

Komendant Stołeczny Policji

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Komendant Stołeczny Policji ul. Nowolipie 2 2 00-150 Warszawa mazowieckie tel. 22 6038608. 6037691 fax. 22 6037642 REGON 01212648200000 www.policja.waw.pl

I.2) Type of contracting: Administracja rządowa terenowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont trzech pomieszczeń (305, 305a, 305b) wraz z wyciszeniem pomieszczenia 305B w obiekcie KSP przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont trzech pomieszczeń (305, 305a, 305b) wraz z wyciszeniem pomieszczenia 305B w obiekcie KSP przy ul. Nowolipie 2 w Warszawie składające się z: 1) etapu pierwszego - opracowania projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej, zwanej dalej „dokumentacją”, na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Programu Funkcjonalno-Użytkowego (załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania) oraz dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego, wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych potrzebnych do wykonania robót budowlanych wynikających z przepisów prawa; 2) etapu drugiego - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji, zwanych dalej „robotami budowlanymi”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym Załącznik nr 2 do dokumentacji postępowania. 3. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, to jednocześnie dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych, itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w każdym zadaniu: do 81 dni od daty podpisania umowy, w tym: 1) wykonanie etapu pierwszego w terminie 21 dni, licząc od dnia zawarcia umowy; 2) wykonanie etapu drugiego w terminie 60 dni, licząc od daty protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy. 5. Miejsce wykonania zamówienia: Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, Warszawa.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information