Zakup i dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3475490)

Client
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
51-612 Wrocław, Al. I. J. Paderewskiego 35
Phone
713 473 554
Fax
71 347 34 48
www
www.awf.wroc.pl
E-Mail
zamowienia@awf.wroc.pl
Created
2019-05-15

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Al. I. J. Paderewskiego 35 51-612 Wrocław dolnośląskie tel. 713 473 554 fax. 71 347 34 48 REGON 32786000000000 www.awf.wroc.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa artykułów i sprzętu sportowego w ramach projektu Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa z podziałem na dwie części, fabrycznie nowych pochodzących z bieżącej produkcji artykułów i sprzętu sportowego, która jest realizowana w ramach projektu: Zintegrowany program kształcenia i rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu WND-POWR.03.05.00-00-Z115/17 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i stanowi powtórzenie wyboru Wykonawcy dla tych części (postępowanie - Sprawa nr KZ-15/2018 i KZ-4/2019). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym dla poszczególnych części odpowiednio Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ/nr 2 do umowy. Wielkość, rodzaj , zakres i ilość - podane rówież w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 37400000-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information