Przebudowa drogi gminnej nr 100933R ul. Kopernika i nr 100932R ul. Poprzecznej cz. 1 w Stalowej Woli

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3458966)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-03-22

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej nr 100933R ul. Kopernika i nr 100932R ul. Poprzecznej cz. 1 w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: - Budowa drogi gminnej ul. Kopernika i ul. Poprzecznej cz. I w Stalowej Woli. Zakres robót obejmuje: - budowę drogi gminnej z kostki betonowej – 1696,0 m2, - budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej – 770,8 m2, - budowę drogi i chodników z płyt betonowych – 541,0 m2, - wykonanie utwardzenia terenu z płyt ażurowych – 273,8 m2, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia drogowego, - przebudowa sieci elektroenergetycznej, - budowa kanalizacji teletechnicznej, - przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej, Zamawiający wymaga aby czynności wykonywane podczas realizacji zamówienia polegające na : robotach związanych z wykonywaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych oraz na robotach związanych z budową kolektora głównego kanalizacji deszczowej były wykonywane przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) do dnia 10 kwietnia 2019 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information