Realizacja dwóch zadań: Zadanie 1: Rozbudowa ul.Cyprysowej w Pile Kościeleckiej (odwodnienie+podbudowa). Zadanie 2: Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8 KDW oraz 10KDW w Pile Kościeleckiej – etap I (odwodnienie + podbudowa) – dokończenie.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456498)

Client
Gmina Trzebinia
State
małopolskie
Address
32-540 Trzebinia, ul. Marszałka Piłsudskiego 14
Phone
326 121 227
Fax
326 121 147
www
www.trzebinia.pl
E-Mail
urzad@um.trzebinia.pl
Created
2019-03-15

Gmina Trzebinia

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Trzebinia ul. Marszałka Piłsudskiego 14 32-540 Trzebinia małopolskie tel. 326 121 227 fax. 326 121 147 REGON 52723300000000 www.trzebinia.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Realizacja dwóch zadań: Zadanie 1: Rozbudowa ul.Cyprysowej w Pile Kościeleckiej (odwodnienie+podbudowa). Zadanie 2: Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8 KDW oraz 10KDW w Pile Kościeleckiej – etap I (odwodnienie + podbudowa) – dokończenie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Krótki opis przedmiotu zamówienia zadania 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja I ETAP-u rozbudowy ul. Cyprysowej na terenie sołectwa Piła Kościelecka - w zakresie:  koniecznych robot ziemnych;  zabezpieczenia istniejących kabli rurami dwudzielnymi;  zaprojektowanych elementów odwodnienia, w tym systemu drenażowego oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi;  warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego - z wyłączeniem warstw bitumicznych oraz ograniczeniem grubości górnej warstwy podbudowy tłuczniowej z projektowanych 20 do 15 cm (UWAGA – górną warstwę kruszywa (około 5cm) należy wykonać z kruszywa łamanego „czystego”, które pod wpływem wody nie będzie przywierało do kół i zostawiało śladów);  warstw konstrukcyjnych zjazdów – z wyłączeniem nawierzchni z kostki brukowej oraz elementów brukarskich. Szczegółowy zakres robót objętych I ETAP-em inwestycji został zwarty w PRZEDMIARZE ROBÓT, stanowiącym element dokumentacji przetargowej. W oferowanej cenie Wykonawca winien uwzględnić odwóz nadmiaru gruntu z wykopów i korytowania oraz dowozu ziemi w przypadku wystąpienia niedoboru – na odległość wynikającą z miejsca składowania lub pozyskania ziemi, łącznie z ewentualnymi kosztami utylizacji lub zakupu ziemi. Wskazanie miejsca odwozu nadmiaru gruntu lub miejsca pozyskania ziemi dla uzupełnienia niedoborów – będzie obowiązkiem Wykonawcy. UWAGA: Załączona dokumentacja projektowa obejmuje całe zadanie pn. ,,Projekt ulicy Cyprysowej w Pile Kościeleckiej”, natomiast przedmiotem zamówienia jest realizacja tylko części tego zadania, stanowiącej ETAP I. Dołączony przedmiar robót obejmuje zrealizowanie opisanego wyżej zakresu robót i w oparciu o niego należy sporządzić wycenę. Krótki opis przedmiotu zamówienia zadania 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja II ETAP-u budowy dróg dojazdowych na terenie sołectwa Piła Kościelecka, oznaczonych w MPZP symbolami: 7KDW, 8KDW, 10KDW. II ETAP inwestycji obejmuje budowę drogi 7KDW oraz 10KDW (bez tarczy skrzyżowania z drogą 8KDW i 12KDW wraz z połączeniem z ul. Wspólną oznaczonym symbolem 5MN,U) - w zakresie:  koniecznych robot ziemnych;  zaprojektowanych na zakresie objętym II ETAP-em elementów odwodnienia, w tym systemu drenażowego, łącznie z przepustami pod drogami 7KDW i 10KDW oraz zabudowaniem studni na końcu kolektora na przepuście wraz z wpustami deszczowymi przed tym przepustem;  warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego - z wyłączeniem warstw bitumicznych oraz ograniczeniem grubości górnej warstwy podbudowy tłuczniowej z projektowanych 20 do 10 cm (UWAGA – górną warstwę kruszywa (około 5cm) należy wykonać z kruszywa łamanego „czystego”, które pod wpływem wody nie będzie przywierało do kół i zostawiało śladów). Szczegółowy zakres robót objętych II ETAP-em inwestycji został zwarty w PRZEDMIARZE ROBÓT, stanowiącym element dokumentacji przetargowej. W oferowanej cenie Wykonawca winien uwzględnić odwóz nadmiaru gruntu z wykopów i korytowania oraz dowozu ziemi w przypadku wystąpienia niedoboru - na odległość wynikającą z miejsca składowania lub pozyskania ziemi, łącznie z ewentualnymi kosztami utylizacji lub zakupu ziemi. Wskazanie miejsca odwozu nadmiaru gruntu lub miejsca pozyskania ziemi dla uzupełnienia niedoborów - będzie obowiązkiem Wykonawcy. UWAGA: Załączona dokumentacja projektowa obejmuje całe zadanie pn. ,,Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8KDW, 10KDW w Pile Kościeleckiej", natomiast przedmiotem zamówienia jest realizacja tylko części tego zadania, stanowiącej ETAP II. Dołączony przedmiar robót obejmuje zrealizowanie opisanego wyżej zakresu robót i w oparciu o niego należy sporządzić wycenę. Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 36 miesięcy gwarancji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233140-2

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information