Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy bocznej Czyżowickiej (27a-29)

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456494)

Client
Miasto Wodzisław Śląski
State
śląskie
Address
44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 4
Phone
+48324590431
Fax
+48327218703
www
https://wodzislaw-slaski.pl/
E-Mail
kancelaria@wodzislaw-slaski.pl
Created
2019-03-15

Miasto Wodzisław Śląski

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Wodzisław Śląski ul. Bogumińska 4 44-300 Wodzisław Śląski śląskie tel. +48324590431 fax. +48327218703 REGON 00052688300000 https://wodzislaw-slaski.pl/

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zmiana konstrukcji nawierzchni ulicy bocznej Czyżowickiej (27a-29)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zakres przedmiotu zamówienia w szczególności obejmuje: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, zabudowę krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w opracowaniach projektowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information